Mikael

Skrev ju i inlägget om vårt första besök hos barnmorskan att jag satt och blev lite upprörd över att det fanns en specifik sektion i boken som var tilldelad pappor. Efter det har jag hittat fler och fler broshyrer böcker mm. som är riktade till pappor.

Varför behöver män riktad information?

Engagerar vi oss mindre än kvinnor eller är det bara något från 1800-talet som lever kvar?