Under det första veckorna så besöker man barnmorskan regelbundet för att mäta och väga knatten. Det är rätt intressant att se hur snabbt det går. 300gram per vecka det är 1 kilo på en månad och i förhållande till kroppsvikten är det väldigt mycket. Otroligt bra service att få den här kontakten där man hela tiden kan fråga och få tips om hur man ska ta hand om en lite knatte. Även om det inte är någon ”rocket sience” att ta hand om en liten knatte så finns det alltid något som man blir lite osäker på.
/Mike