Vi i familjen Röjnert vill tacka alla som delade och bidrog till att vi fick ett toppen tvåtusennio. Vi ser fram emot tvåtusentio som ett år fyllt med glädje och massor av roliga upplevelser att dela med er. Vi önskar alla våra vänner ett Gott Nytt År.