Först att sitta där hela dagen och vänta, hjälpa Hannah genom smärtan och sedan så kommer den, en liten, liten människa. Dagarna efter så lever man i någon eufori och allt med denna lilla människa är så sött och fantastiskt. Det är svårt att greppa att denna lilla människa har legat i magen i 9 månader och nu är helt beroende av en för överlevnad. Jag har alltid varit skeptisk till föräldrar som är så överstolta för sina barn men nu förstår jag dem betydligt bättre.
//Mike